<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>

   1. may-duc-tuong-go-2-dau-duong-kinh-lon
    may-duc-tuong-go-2-dau-duong-kinh-lon

    Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n

    M? SP:

    Giá bán: vn?

    Tình tr?ng: Còn hàng

    L?u y:

    • Giá ch?a bao g?m VAT
    • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
    • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
    • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
    • Chuy?n giao toàn qu?c
    • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


    icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

    "SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

    ??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

    ??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

    ??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

    ??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

    ??Th?i gian b?o hành lau nh?t

    ??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

    ?

    Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n?là?máy ??c t??ng g? vi tính?hi?u qu? v?i khách hàng chuyên?dùng ??c?t??ng.?Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n?r?t m?nh m? cho b?n khi gia c?ng s?n ph?m 4D máy t?i ?u ??c chan gh? và chan s?p ??c ra nh?ng s?n ph?m ??p và r?t ??u .?

    Video máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n ho?t ??ng

    ?

    Th?ng s? máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n

    MODEL JC3016-2
    Vùng T??ng (mm) 600 - 1600
    ? C?ng su?t ??u kh?c / Spindle? ? 4 ??u 5.5kw
    T?c ?? ??u kh?c / Spindle 0 – 24000rpm/min
    ???ng kính dao s? d?ng ?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7
    Di chuy?n tr?c X,Y,Z ? ? HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine? ? ?
    H? th?ng ?i?u khi?n ?ShanLong S200
    Sai s? ±0.05mm
    Ch?t li?u bàn máy Nh?m ?úc nguyên kh?i
    Ph?n m?m Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,
    File nh?n d?ng ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai
    Ch?t li?u làm vi?c Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…
    Ngu?n ?i?n AC220V, 50Hz
    Tr?ng l??ng 1350Kg

    ?

    ?NH MáY ?IêU KH?C CNC?T??NG G? 2 ??U ???NG KíNH L?N

    ?

    Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n

    ?

    Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?? NH?N BáO GIá MáY ??C T??NG?G? KH? L?N LIêN H? HOTLINE

    ?

    ?nh m?u máy ??c t??ng

    ?nh m?u máy ??c t??ng

    Xem thêm:?Máy ??c g? CNC 2 ch?c n?ng 6 ??u

    ?

    ?

    ?

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?tS?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    ?

    Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàngCNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    ?

    Các buo0wsc mua hàng t?i CNC Tu?n Ki?t

    ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

    Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

    CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
    ??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

    CHáT TR?C TUY?N

    MáY CNC CùNG DANH M?C

    ?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c t??ng g? 2 ??u ???ng kính l?n