<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>

   1. may-duc-tuong-da-1-dau-duc-dung
    may-duc-tuong-da-1-dau-duc-dung

    Máy ??c t??ng ?á 1 ??u ??c ??ng

    M? SP:

    Giá bán: 0 vn?

    Tình tr?ng: Còn hàng

    L?u y:

    • Giá ch?a bao g?m VAT
    • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
    • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
    • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
    • Chuy?n giao toàn qu?c
    • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


    icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

    "SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

    ??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

    ??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

    ??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

    ??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

    ??Th?i gian b?o hành lau nh?t

    ??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

    ?

    MáY ??C ?á CNC

    Máy ??c ?á CNC ?a n?ng?2???u TK-2025-1?Z?t?i CNC Tu?n Ki?t là?máy ??c ?á CNC?có c?ng su?t làm vi?c là 5500W và có th? kh?c t?t trên các ch?t li?u ?á....

    ?

    Th?ng s? k? thu?t:

    MODEL

    TC-2025-1

    Kích th??c t?ng (mm)

    2400 x 3100

    Vùng làm vi?c (mm)

    2000 x 2500

    C?ng su?t ??u kh?c / Spindle 1500W- 3200W - 5500W
    T?c ?? ??u kh?c / Spindle

    0 – 24000rpm/min

    ???ng kính dao s? d?ng

    ?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7

    Di chuy?n tr?c X,Z

    HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine

    Di chuy?n tr?c Y

    Step motor

    H? th?ng ?i?u khi?n

    V8 - CA100(Ti?ng vi?t) Richauto

    Sai s?

    ±0.05mm

    Ch?t li?u bàn máy

    Nh?m ?úc nguyên kh?i

    Ph?n m?m

    Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,

    File nh?n d?ng

    ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai

    Ch?t li?u làm vi?c

    Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…

    Ngu?n ?i?n

    AC220V, 50Hz

    Tr?ng l??ng

    1920Kg

    Tham kh?o:?Máy ??c g? vi tính

    ?

    Hình ?nh máy chuy?n giao :

    ?

    ?

    Chuy?n giao máy

    ?

    S?n ph?m??iêu kh?c g? CNC

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    ?

    Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    ?

    ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

    Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

    CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
    ??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

    CHáT TR?C TUY?N

    MáY CNC CùNG DANH M?C

    ?ánh giá & nh?n xét cho Máy ??c t??ng ?á 1 ??u ??c ??ng