<rp id="7yf49"></rp>
 • <rp id="7yf49"></rp>
  1. <em id="7yf49"><acronym id="7yf49"><u id="7yf49"></u></acronym></em>

   1. may-dieu-khac-da-vi-tinh-3-dau-5500w
    may-dieu-khac-da-vi-tinh-3-dau-5500w

    Máy ?iêu kh?c ?á vi tính 3 ??u 5500W

    M? SP: TK2530

    Giá bán: 0 vn?

    Tình tr?ng: Còn hàng

    L?u y:

    • Giá ch?a bao g?m VAT
    • Ch?a bao g?m chi phí v?n chuy?n
    • ?ào t?o s? d?ng máy "Mi?n Phí"
    • H? tr? k? thu?t "Tr?n ??i"
    • Chuy?n giao toàn qu?c
    • G?i ngay ?? ???c "Giá T?t Nh?t"


    icon-hdmh H??ng d?n mua máy CNC

    "SAI L?M" n?u kh?ng ch?n CNC Tu?n Ki?t vì

    ??Nói kh?ng v?i s?n ph?m kém ch?t l??ng

    ??Lu?n t? v?n ??a ra gi?i pháp t?i ?u nh?t

    ??S?n ph?m t?t nh?t, giá r? nh?t

    ??Chi phí l?p ??t th?p nh?t

    ??Th?i gian b?o hành lau nh?t

    ??H? tr? t? v?n, x? ly s? c? tr?n ??i

    MáY ??C ?á CNC

    Máy ??c ?á CNC 4 ??u TK-2530-3?Z?t?i CNC Tu?n Ki?t là?máy ??c ?á CNC?có c?ng su?t làm vi?c là 5.500W và có th? kh?c t?t trên các ch?t li?u??á...

    ?

    ?

    Video máy ??c ?á ?a n?ng t?t nh?t hi?n nay t?i CNC Tu?n Ki?t

    Th?ng s? máy ??c TK-2530-3?Z:

    MODEL TK-2530-3 Z
    Vùng làm vi?c (mm) 2500 x 3000
    C?ng su?t ??u kh?c / Spindle 5500W
    T?c ?? ??u kh?c / Spindle 0 – 24000rpm/min
    ???ng kính dao s? d?ng ?3.175mm, 4mm, 6mm, 8,12.7
    Di chuy?n tr?c X,Z HIWIN 100% (TAIWAN)? X,Z Servo motor Leadshine
    Di chuy?n tr?c Y Step motor
    H? th?ng ?i?u khi?n Shanlong S100
    Sai s? ±0.05mm
    Ch?t li?u bàn máy Nh?m ?úc nguyên kh?i
    Ph?n m?m Jdpaint ,Artform ,Powermill,Type3, Artcam,
    File nh?n d?ng ENG,NC,HPGL, PLT, DST, DXP and Ai
    Ch?t li?u làm vi?c Mika, G?, Inox, Alumex, Nh?m, Nh?a…
    Ngu?n ?i?n AC220V, 50Hz
    Tr?ng l??ng 1920Kg

    Máy ?iêu kh?c ?á cnc BZ-2530-3?Z?kh? l?n có th? ?iêu kh?c ?á?có kích th??c l?n, ?iêu kh?c t??ng g?,?Khung máy thi?t k? ch?c ch?n ?? phù h?p cho ph?i kích th??c l?n

    ?

    ???

    ?

    ??

    ?

    ?

    Tham kh?o:?Máy ??c g? vi tính

    ?

    ?

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    S?n ph?m ?iêu kh?c g? CNC Tu?n Ki?t

    ?

    Máy ??c g? ?a n?ng????c chuy?n giao t?i tay khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    CNC Tu?n Ki?t chuy?n giao máy ??n khách hàng

    ?

    ?

    ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n v? Máy ??c g? ?a n?ng?ho?c máy CNC vui lòng?CHAT?ho?c g?i ngay cho?CNC Tu?n Ki?t?nhé.

    Th?ng tin liên h?:?CNC TU?N KI?T?chi ti?t

    CALL :?09353.88.666?-?0961.81.88.99
    ??a ch?:S? 3 An Gi?i, ??ng K?, T? S?n,B?c Ninh

    CHáT TR?C TUY?N

    MáY CNC CùNG DANH M?C

    ?ánh giá & nh?n xét cho Máy ?iêu kh?c ?á vi tính 3 ??u 5500W